top of page
Fire_energy_on_wood.jpg

RESURSSIT

Osallisuutta tukeva toimintamalli kouluun

KESY - Keskustelu symbolein ja SYKE - Syventävä keskustelu


KESY ja SYKE ovat pelialustaan ja kuvakortteihin perustuva toimintamalli, joka tukee lapsen ja nuoren ilmaisua keskustelutilanteessa. Toimintamalli on tarkoitettu oppilaan   kehityskeskusteluun koulussa, mutta se sopii myös tapaamisiin esimerkiksi psykologin, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa.  KESY - Keskustelu symbolein on suunnattu lapsille ja SYKE - Syventävä keskustelu on suunnattu nuorille. Tutustu lisää.

Tutkittua

Pihkala, S.; Huuki, T.; Puutio, E.; Louhela, H. (upcoming) Feminist arts-based intra-activist methodology for addressing gender, sexuality and power in young peer cultures. In New materialist affirmations.

 

Pihkala, S.; Puutio E.; Louhela, H. & Huuki, T. (2022, tulossa) Taidelähtöinen tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi varhaisnuorten kanssa. Teoksessa Elonheimo A.M., Laukkanen, A., Ojala, H., Miettinen, S. & Saresma, T. (toim.) Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino.

Ylitapio-Mäntylä, O. & Huuki, T. (2022, tulossa). Varhaisvuosien osallistava sukupuoli- ja seksuaalisuuskasvatus. Teoksessa Elonheimo A.M., Laukkanen, A., Ojala, H., Miettinen, S. & Saresma, T. (toim.)  Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka. Vastapaino.

Puutio, E.; Huuki, T. & Pihkala, S. (tulossa). Mundane matters: Mapping the becomings of heterosexual girlhood in the emerging sexual cultures of elementary school children. Sexualities.

Pihkala, S. & Karasti, H. (2022). Towards Response-able PD: Putting Feminist New Materialisms to Work in the Practices of Participatory Design. In Proceedings of the Participatory Design Conference 2022 - Volume 1 (PDC '22). ACM, New York, NY, USA, 98–108. https://doi.org/10.1145/3536169.3537784

Huuki, T. & Kyrölä, K. (2022). ‘Show yourself’: Indigenous ethics, Sámi cosmologies and decolonial queer pedagogies of Frozen 2, Gender and Education, DOI: https://doi.org/10.1080/09540253.2021.2023112

Pihkala, S. & Huuki, T. (2022) Safe and Enabling – Composing Ethically Sustainable Crafty-Activist Research on Gender and Power in Young Peer Cultures. International Journal of Social Research Methodology. 

https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2026132

Huuki, T.; Kyrölä, K. & Pihkala, S. (2021) What Else Can a Crush Become: Working with Arts-Methods to Address Sexual Harassment in Pre-Teen Romantic Relationship Cultures. Gender and Education. 

Huuki, T. (2021) Taidelähtöiset menetelmät ja poikatutkimuksen herkkätuntoiset aihepiirit. Teoksessa Maskuliinisuuksien metodologiaa. Nieminen, J., Aho, T. & Salo, A. Vastapaino, 161–186. 

Puutio, E.; Tumanyan, M.; Louhela, H.; Pihkala, S. & Huuki T. (2020) Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa. Sukupuolentutkimuslehti, 04/2020.

Renold, EJ, Edwards, V. & Huuki T. (2020) Becoming Eventful: Making the ‘More-than’ of a Youth Activist Conference Matter, in A. Harris and S. Holman Jones (eds) special issue: ‘A capacity to be moved: performance and its affects’. Research in Drama and Education: Journal of applied theatre and performance 25(3), 441–464. 

Tumanyan, M., & Huuki, T. (2020) Arts in working with youth on sensitive topics: A qualitative systematic review. International Journal of education through art, 16(3), 381-397.

Huuki, T. (2019) Collaging the Virtual: Exploring Gender Materialisations in the Artwork of Pre-Teen Children. Childhood, 26 (4), 430-447. 

Huuki, T. (2019) Friendship and Peer Cultures in Childhood (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. 

Huuki, T., & Kurkikangas, A. (2019) Sexuality and Sexualization in Childhood (Finland). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. 

Pihkala, S., & Huuki, T. (2019) How A Hashtag Matters – Crafting Response(-Abilities) through Research-Activism on Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 10(2-3), 242-258. 

Pihkala, S.; Huuki, T. & Sunnari, V. (2019) Moving with Touch: Entanglements of a Child, Valentine’s Day Cards and Research-Activism against Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Article in the Special Issue Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences) Social sciences 8, 226.

Huuki, T. (2018) Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen kehyksen näkökulmasta. Teoksessa Kivijärvi, A. Huuki, T., & Lunabba, H. (toim.) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 175–196.

Puutio, E.; Huuki, T.; Pihkala, S. & Lehmusniemi, A. (2021) Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa. Nuorisotutkimus 38(3)

 

Hyödynnä

Pysy kuulolla! Tänne kokoamme esimerkkejä siitä, miten voit hyödyntää luovia lähestymistapoja kaverisuhteiden sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien valtavinoumien käsittelemiseksi yhdessä lasten kanssa. 

bottom of page