top of page
Fire_showroom1.jpg

SHOWROOM

Showroom

FIRE-kollektiivin taidelähtöisen toiminnan pohjalta on tuotettu materiaalia ja koosteita. Niiden avulla voi perehtyä äänin ja kuvin sekä luoviin työpajoihin että lasten kanssa yhdessä toteutettuihin teoksiin. 

Statements on Wood

Statements on Wood on yhdessä 5.–6.-luokkalaisten koululaisten kanssa toteutettu yhteisötaideteos kaverisuhteista, sukupuolesta ja vallasta. Teos on tuotettu osana taidelähtöisiä tutkimustyöpajoja, joissa lapset ovat käsitelleet vertaissuhteisiin liittyviä teemoja luovin menetelmin. 

 

Statements on Wood -teoksessa yhdistyvät tutkimus, taide, luovuus ja lasten omat ajatukset. Siinä lasten arkisista kokemuksista kumpuavat voimalliset ajatukset sulautuvat yhteisötaideteokseksi kahdeksankymmenen liisteröidyn kannanoton muodossa. Teos matkaa julkisissa tiloissa osana vaikuttamistyötä koulussa tapahtuvan sukupuolistuneen ja seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi ja turvallisten kaverisuhteiden edistämiseksi. 

Tutustu tarkemmin >>

sow snip.PNG

Unelmien kaverimaa

Mitä lapset toivovat kaveruudelta? Millaisia olisivat unelmien kaverimaailmat lasten silmin? Unelmien kaverimaa on lasten taidetuotoksista koostuva kiertävä taidenäyttely, joka kertoo lasten kaverisuhteisiin liittyvistä toiveista ja haaveista. Se on syntynyt osana Kaveripajat -nimellä kulkevia taidelähtöisiä työpajoja. Lue lisää...

Kävitkö näyttelyssämme? Anna palautetta täällä

Unelmien_kaverimaa_2022.PNG

Vallan vinksautuksia

Vallan vinksautuksia on alakouluoppilaiden tekemä animaatiosarja vertaissuhteiden sukupuolesta ja vallasta. Se on osa Oulun yliopiston tutkimusta, jossa selvitetään ja kehitetään taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia auttaa lapsia tunnistamaan ja käsittelemään vertaissuhteisiinsa sisältyvää satuttavaa vallankäyttöä sekä visioimaan entistä turvallisempia kaverisuhteita.

Kaveripajat

Kaveripajat

Kaveripajat ovat 5–6-luokkalaisten koululaisten kanssa toteutettuja kaksipäiväisiä luovia pajoja, joissa käsitellään erityisesti sukupuoleen kietoutuvan häirinnän ja turvallisten kaverisuhteiden teemoja. Pajoissa pohditaan kaveruuksiin liittyviä suhdesolmuja sekä keinoja kommunikoida ja vastustaa ikävältä tuntuvia kokemuksia ja kuvitellaan miltä unelmien kaverimaailmat näyttäisivät. Kaveripajojen toimintaa on kehitetty osana Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Taidelähtöiset ja tutkimusaktivistiset menetelmät seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten kanssa  (2019–2023).

#Metoo Postscriptum 

metoo_pic.PNG

#Metoo -liike nosti seksuaalisen häirinnän julkiseen keskusteluun erityisellä tavalla. Keskustelussa ei kuitenkaan juurikaan huomioitu sitä, että seksuaalista häirintää ilmenee myös lasten vertaissuhteissa, missä siihen puuttuminen olisi äärimmäisen tärkeää. #MeToo Postscriptum oli tutkimusaktivistinen kampanja, joka keskittyi alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään sekä luovien menetelmien mahdollisuuksiin käsitellä häirintää lasten kanssa ja kommunikoida lasten kokemuksia päättäjille ja laajemmille yleisöille.

 

Kampanjan aikana joukko pohjoissuomalaisia 10-12-vuotiaita koululaisia osallistui koulupäivänsä aikana luoviin kahden tunnin mittaisiin työpajoihin, joissa käsiteltiin lasten välisiä sukupuolistuneita valtasuhteita. Työpajoissa lapset askartelivat ystävänpäiväkortteja, joihin he kirjoittivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan häirinnästä. Jokainen lapsi sai halutessaan osoittaa kortin jollekulle istuvista kansanedustajista tai ministereistä. Pajojen jälkeen tutkimustiimi kokosi kortit ja postitti ne ystävänpäiväksi päättäjille. Osa korteista ja niihin kirjoitetuista kokemuksista ja ajatuksista julkaistiin myös kampanjan verkkosivuilla, joilla ne ovat edelleen tutustuttavissa. #MeToo Postscriptum -sivustolle pääset tästä.

Totuuden hetket
Moments of truth

Alakouluikäisillä lapsilla on muiden kaverisuhteiden lisäksi vertaissuhteita, joita lapset itse nimittävät ’seurustelu’suhteiksi. Vaikka ne ovat yleisiä 10-12-vuotiaiden lastenkeskuudessa, niitä on tutkittu vähän. 

 

Tiedetään, että moni jo varsin nuori lapsi kokeepainetta ’seurustella’ tai nimetä tyttö-poika  -kaverisuhde seurustelusuhteeksi, ollakseen ’oikeanlainen’ tyttö tai poika, ymmärtääkseen millaista on olla toisen sukupuolen edustaja, tai saavuttaakseen tietyn sosiaalisen aseman lapsiyhteisössä. Raja kaveruuden ja’seurustelun’ välillä on häilyvä, ja suhteet ovat lapsille usein monimutkainen ja voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää, hauskuutta ja harmia sekä kivaa ja kiusaamista. Nämä suhteet sisältävät ystävyyttä ja mukavaa yhdessä tekemistä, mutta myös erilaiset vinoutuneet vallankäytön muodot ovat yleisiä.

 

Totuuden hetket -multimediaesitys on päätös puolentoista vuoden prosessille, jossa joukko  10–11 -vuotiaita tyttyöjä käsitteli ja ilmaisi erilaisin luovin keinoin asioita, jotka heidän ja poikien välisissä suhteissa tuntuvat mukavalta tai mitkä satuttavat.

Vallan visaiset
kaverisuhteet

Vallan-visaiset-kaverisuhteet-Huuki-Lehto-Louhimo-Salminen.jpg

Vallan visaiset kaverisuhteet on maksutta ladattava, 36-sivuinen kirjanen, jonka tarkoitus on yleistajuistaa tuoreita tutkimustuloksia alakouluiäisten lasten vertaissuhteisiin sisältyvästä vallankäytöstä. Lue tai lataa PDF-tiedosto tästä.

Pinnalla – pinnan alla on kooste Tuija Huukin Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen aineistontuotantoon liittyvästä 80 tunnin laajuisesta taidelähtöisestä työpajakokonaisuudesta. Työpajoihin osallistui vuosina 2016–2018 joukko 4–5-luokkalaisia pohjoissuomalaisia koululaisia. Pajoissa tutkittiin taidelähtöisin menetelmin koululaisten kaverisuhteiden rakentumista sekä sitä miten valta ja väkivalta kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina olivat erityisesti taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet kaverisuhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Pajat toteutettiin tutkijoiden, taitelijoiden, kouluväen ja lasten välisenä tiimityönä.

Pusujuttuja on kokoelma lyhyitä videoanimaatioita ja niihin liittyviä harjoitustehtäviä, jotka auttavat lasten kanssa toimivia aikuisia käsittelemään valtaa, suostumista ja kieltäytymistä erilaisissa kohtaamisissa esimerkiksi lähi- ja kaverisuhteissa tai julkisissa tiloissa. 

Pusujutut on tuotettu kahdessa 5–11-vuotiaiden lasten keskuudessa toteutetussa tutkimusprojektissa Suomessa ja Iso-Britanniassa: Tuija Huukin Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Gender-based violence in pre-teen relationship cultures (Suomen Akatemia) sekä EJ Renoldin tutkimuksessa Boys and Girls Speak Out: A qualitative investigation of children's gender and sexual cultures (nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/2013/boys-girls-speak-out/)

 

Resurssi koostuu suomen, englannin sekä kymrinkielisistä animaatioista sekä animaatioiden käsittelyyn tehdystä harjoitustehtävästä (ks. AGENDA resurssi, s. 56). Animaatiot on tuotettu tarkoituksella ilman tekstiä ja puhetta. Ajatuksena on, että lapset voivat luoda animaatioihin omia juonikuvioita sekä lisätä niihin muita elementtejä kuten tunteita kuvaavia symboleita ja värejä. Lasten tekemiä pusujuttuja voi hyödyntää keskustelun lähtökohtana. 

bottom of page