top of page
Fire_energy_on_wood.jpg

KEITÄ ME OLEMME

Olen kasvatustieteiden dosentti Oulun yliopistosta, jossa työskentelen parhaillaan yliopistotutkijana kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Tutkimukseni käsittelee lasten ja nuorten vertaissuhteiden rakentumista sekä sitä, miten valta, väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti (väki)vallan historialliset, materiaaliset ja affektiiviset ulottuvuudet sekä taidelähtöisten menetelmien ja aktivismin mahdollisuudet suhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Tutkimukseni syventää ymmärrystä siitä, mitä lasten ja nuorten välisissä valtasuhteissa tapahtuu ennen niiden pitkittymistä kiusaamiseksi. 

Tutustu lisää:

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/tuija-huuki

https://www.suomi.tuijahuuki.com/

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Akatemiatutkija, dos, KT,
TUIJA HUUKI

Työskentelen tutkijatohtorina Oulun  yliopiston sukupuolentutkimuksessa, josta väittelin myös tohtoriksi vuonna 2018. Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä erityisesti siihen, miten häirinnän kaltaisia herkkätuntoisia asioita voidaan tutkia, käsitellä ja kommunikoida päättäjille ja laajemmille yleisöille turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Samalla kiinnostukseni on myös hieman laajempi. Kun teemme tutkimusta, pääsemme usein kuulemaan ja käsittelemään asioita, joilla on tutkimuksen osallistujille ja yhteisöille oikeasti väliä. Siksi sillä, miten tutkimme ja mitä tutkimuksen kanssa teemme, on valtavasti merkitystä. Työssäni olen kiinnostunut pohjimmiltani siitä, miten ymmärrämme tutkimuksen eettisyyden ja eettisen kestävyyden, ja millaisin erilaisin keinoin  voisimme niitä parhaiten tutkimuksemme käytänteissä vahvistaa.

Tutustu lisää:

https://www.oulu.fi/university/researcher/suvi-pihkala

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tutkijatohtori, FT,
SUVI PIHKALA
SuviPihkala_HiRes.jpg
Tuija-Huuki-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen-- Kulttuurivoimala-Visiokonsultit-2.jpg

I am doctoral researcher in the University of Oulu. My PhD research focuses on posthuman literacies and emergent life-affirming events in the margins. In my research I am interested in minority perspectives and postqualitative methodologies.

Learn more: 

www.oulu.fi/university/researcher/paivi-jokinen

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM, PÄIVI JOKINEN
Päivi-Jokinen-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen - Kulttuurivoimala-Visiokonsultit-2_edited.j

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja ja työskentelen Oulun yliopistossa  sukupuolentutkimuksen ryhmässä  tohtoritutkijana. Väitöstutkimuksessani selvitän taidelähtöisten menetelmien avulla alakouluikäisten tyttöjen keinoja kiinnittyä lapsuuden romanttis- ja seksuaalissävytteisiin suhdekulttuureihin sekä irtaantua niistä. Lisäksi minua kiinnostaa se, miten alakouluikäisten valtavirtaisia sukupuolistuneita suhdekulttuureja voidaan vinouttaa tai miten niissä voidaan toimia toisin. Hyödynnän tutkimuksessani uusmaterialistista lähestymistapaa, joka pyrkii yksilö- ja ihmiskeskeisen näkökulman sijaan tarkastelemaan lasten suhdekulttuureja ja niihin kytkeytyviä sukupuolistuneita valtasuhteita huomioiden se, miten nämä ilmiöt kehittyvät erilaisten ajallisten, paikallisten ja materiaalisten tekijöiden, kuten arkisten esineiden ja kouluympäristön yhteisvaikutuksessa. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä alakouluikäisten lasten  suhdekulttuureista sekä auttaa lasten kanssa toimivia tahoja tunnistamaan ja käsittelemään niihin liittyviä muutospotentiaaleja yhdessä lasten kanssa.

Tutustu lisää: 

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/eveliina-puutio

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM,
EVELIINA PUUTIO
Eveliina-Puutio-FIRE-kollektiivi©️Sami_Hänninen---Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiologia. työskentelen Oulun yliopistossa sukupuolentutkimuksen ryhmässä tohtoritutkijana, sekä toimin soveltavan taiteen parissa. Osana tutkimusryhmää olen mm. rakentanut luovia työpajatiloja sekä kuratoinut näyttelyitä lasten taideteoksista. Väitöstutkimuksessani tarkastelen taidelähtöisten menetelmien ja aktivismin yhteenkietoumia ja mahdollisuuksia, lasten ja nuorten tasavertaisten vertaissuhteiden tukemisessa. Taiteentutkimusta ja suhdekulttuureita tarkastelen feministisestä uusmaterialistisesta näkökulmasta. 

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, YTM, 
SATU SUVANTO

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja, kuvataiteilija, ympäristökasvattaja ja ympäristönhoitaja. Työskentelen Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa sukupuolentutkimuksen ryhmässä väitöskirjatutkijana. Tutkimuksessani minua kiinnostaa, miten taidelähtöiset menetelmät ja taidelähtöinen tutkimusaktivismi (artivismi) voivat edistää, tukea ja kehittää opettajien pedagogista osaamista ja kouluyhteisöä, ja miten näiden avulla kommunikoidaan laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimukseni fokusoituu luovan transformatiivisen ja tasa-arvolähtöisen suhdekasvatuksen kehittämiseen opettajien näkökulmasta. Hyödynnän tutkimuksessani uusmaterialistista feminististä tutkimusta, diffraktiivista metodologiaa ja taidelähtöisyyttä. Olen myös kiinnostunut posthumanismin ja ekososiaalisen kasvatuksen mahdollisuuksista uudistaa ajattelutapaamme mm. koulutuksen ja koulutuspoliittisten päätösten suhteen.

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM, 
EEVA-MARIA KORHONEN
Korhonen.jpg
Esittelykuva1_Suvanto.jpg
Mediatuottaja,
SAMI HÄNNINEN
Kulttuurivoimala
- Culture Power Station ry / Visiokonsultit AY

Olen media-alan moniosaaja, jonka vahvimmat ilmaisun osa-alueet ovat video ja valokuva, lisäksi sävellän ja tuotan musiikkia. Omaan vuosien työkokemuksen niin media-alalta kuin sosiaali- ja terveysalalta, lähihoitajan työstä. Siksi koen, että suurin vahvuuteni on sosiaalisessa kanssakäymisessä mm.  kuvaustilanteissa. Tekniikka on vain työkalu ja taide syntyy ihmisten vuorovaikutuksesta. Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys näkyvät tuotannoissani vahvasti. 

www.visiokonsultit.fi

Sami-Hänninen-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen - Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg
JukkaLehtonenkuva.jpeg
Vanhempi tutkija, dos. VTT,
JUKKA LEHTONEN
Oulun yliopisto, 
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta,
sukupuolentutkimus

Olen kasvatussosiologian dosentti ja työskentelen Oulun yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa FIRE-tutkimuskollektiivissa ja tutkimushankkeessa ”Mapping, Making & Mattering: Arts and research-activism for addressing sexual harassment in pre-teen peer cultures”. Tutkimushankkeessa keskityn analysoimaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta peruskoulussa. Olen tutkinut sukupuolta ja seksuaalisuutta koulutuksen ja työelämän konteksteissa 1990-luvulta lähtien. Työskentelen myös Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. 

 

Lisää: Helsingin yliopiston tutkijaportaali  

Orcid

bottom of page