top of page
FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen - Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg

KEITÄ ME OLEMME

Olen kasvatustieteiden dosentti Oulun yliopistosta, jossa työskentelen parhaillaan yliopistotutkijana kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tutkimukseni käsittelee lasten ja nuorten vertaissuhteiden rakentumista sekä sitä, miten valta, väkivalta, sukupuoli ja seksuaalisuus kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti (väki)vallan historialliset, materiaaliset ja affektiiviset ulottuvuudet sekä taidelähtöisten menetelmien ja aktivismin mahdollisuudet suhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Tutkimukseni syventää ymmärrystä siitä, mitä lasten ja nuorten välisissä valtasuhteissa tapahtuu ennen niiden pitkittymistä kiusaamiseksi. 

Tutustu lisää:

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/tuija-huuki

https://www.suomi.tuijahuuki.com/

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Akatemiatutkija, dos, KT,
TUIJA HUUKI

Työskentelen tutkijatohtorina Oulun  yliopiston sukupuolentutkimuksessa, josta väittelin myös tohtoriksi vuonna 2018. Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä erityisesti siihen, miten häirinnän kaltaisia herkkätuntoisia asioita voidaan tutkia, käsitellä ja kommunikoida päättäjille ja laajemmille yleisöille turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Samalla kiinnostukseni on myös hieman laajempi. Kun teemme tutkimusta, pääsemme usein kuulemaan ja käsittelemään asioita, joilla on tutkimuksen osallistujille ja yhteisöille oikeasti väliä. Siksi sillä, miten tutkimme ja mitä tutkimuksen kanssa teemme, on valtavasti merkitystä. Työssäni olen kiinnostunut pohjimmiltani siitä, miten ymmärrämme tutkimuksen eettisyyden ja eettisen kestävyyden, ja millaisin erilaisin keinoin  voisimme niitä parhaiten tutkimuksemme käytänteissä vahvistaa.

Tutustu lisää:

https://www.oulu.fi/university/researcher/suvi-pihkala

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tutkijatohtori, FT,
SUVI PIHKALA
SuviPihkala_HiRes.jpg
Tuija-Huuki-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen-- Kulttuurivoimala-Visiokonsultit-2.jpg

Työskentelen tutkijatohtorina Sukupuolentutkimuksen yksikössä, Oulun yliopistossa. Väittelin Kasvatustieteen tohtoriksi  (pääaineena kasvatuspsykologia) vuonna 2019. Tutkimusfokukseni on ollut viimeisten 12 vuoden aikana lasten ja nuorten kokemassa seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa. Tämä tutkimuspainotus jatkuu myös nykyisessä ja tulevassa tutkimuksessani. Hyödynnän feministisiä uusmaterialistisia teorioita tutkiessani taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia lasten ja nuorten kokeman seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan tutkimisessa, käsittelyssä ja tunnistamisessa. Toiseksi kehitän pedagogista materiaalia opettajille lasten seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Uskon, että uuden tiedon  tuottaminen seksismin ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan mekanismeista ja terminologiasta on avain turvallisemman maailman rakentamisessa lapsille ja nuorille.

 

Tutustu lisää: 
www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/helena-louhela

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tutkijatohtori, KT,
HELENA LOUHELA
Helena-Louhela-FIRE-kollektiivi©️Sami_Hänninen---Kulttuurivoima-la-Visiokonsultit.jpg

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja ja työskentelen Oulun yliopistossa  sukupuolentutkimuksen ryhmässä  tohtoritutkijana. Väitöstutkimuksessani selvitän taidelähtöisten menetelmien avulla alakouluikäisten tyttöjen keinoja kiinnittyä lapsuuden romanttis- ja seksuaalissävytteisiin suhdekulttuureihin sekä irtaantua niistä. Lisäksi minua kiinnostaa se, miten alakouluikäisten valtavirtaisia sukupuolistuneita suhdekulttuureja voidaan vinouttaa tai miten niissä voidaan toimia toisin. Hyödynnän tutkimuksessani uusmaterialistista lähestymistapaa, joka pyrkii yksilö- ja ihmiskeskeisen näkökulman sijaan tarkastelemaan lasten suhdekulttuureja ja niihin kytkeytyviä sukupuolistuneita valtasuhteita huomioiden se, miten nämä ilmiöt kehittyvät erilaisten ajallisten, paikallisten ja materiaalisten tekijöiden, kuten arkisten esineiden ja kouluympäristön yhteisvaikutuksessa. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä alakouluikäisten lasten  suhdekulttuureista sekä auttaa lasten kanssa toimivia tahoja tunnistamaan ja käsittelemään niihin liittyviä muutospotentiaaleja yhdessä lasten kanssa.

Tutustu lisää: 

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/eveliina-puutio

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM,
EVELIINA PUUTIO
Eveliina-Puutio-FIRE-kollektiivi©️Sami_Hänninen---Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg

I am doctoral researcher in the University of Oulu. My PhD research focuses on posthuman literacies and emergent life-affirming events in the margins. In my research I am interested in minority perspectives and postqualitative methodologies.

Learn more: 

www.oulu.fi/university/researcher/paivi-jokinen

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM, PÄIVI JOKINEN

I am a doctoral researcher in the University of Oulu, Faculty of Education, Gender Studies research group. My educational background is in pedagogy and psychology, and I have always had an interest in arts.  My doctoral research explores how arts-based methods can be used when working with children on sensitive topics. Many times, it’s difficult to express traumatic events through words or talk about taboo issues. I am exploring how arts come in the place where words are insufficient, and how each component in the artmaking process matters. I use participatory arts-based activities to collect data with children. Education and arts are my passions, so I aim to impact children’s and education specialists’ lives by my research. 

Learn more: 

www.oulu.fi/university/researcher/marian-tumanyan

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM, MARIAN TUMANYAN
Marian-Tumanyan-FIRE-kollektiivi©️Sami_Hänninen-Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg
Päivi-Jokinen-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen - Kulttuurivoimala-Visiokonsultit-2_edited.j

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiologia. työskentelen Oulun yliopistossa sukupuolentutkimuksen ryhmässä tohtoritutkijana, sekä toimin soveltavan taiteen parissa. Osana tutkimusryhmää olen mm. rakentanut luovia työpajatiloja sekä kuratoinut näyttelyitä lasten taideteoksista. Väitöstutkimuksessani tarkastelen taidelähtöisten menetelmien ja aktivismin yhteenkietoumia ja mahdollisuuksia, lasten ja nuorten tasavertaisten vertaissuhteiden tukemisessa. Taiteentutkimusta ja suhdekulttuureita tarkastelen feministisestä uusmaterialistisesta näkökulmasta. 

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, YTM, 
SATU SUVANTO

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja, kuvataiteilija, ympäristökasvattaja ja ympäristönhoitaja. Työskentelen Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa sukupuolentutkimuksen ryhmässä väitöskirjatutkijana. Tutkimuksessani minua kiinnostaa, miten taidelähtöiset menetelmät ja taidelähtöinen tutkimusaktivismi (artivismi) voivat edistää, tukea ja kehittää opettajien pedagogista osaamista ja kouluyhteisöä, ja miten näiden avulla kommunikoidaan laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimukseni fokusoituu luovan transformatiivisen ja tasa-arvolähtöisen suhdekasvatuksen kehittämiseen opettajien näkökulmasta. Hyödynnän tutkimuksessani uusmaterialistista feminististä tutkimusta, diffraktiivista metodologiaa ja taidelähtöisyyttä. Olen myös kiinnostunut posthumanismin ja ekososiaalisen kasvatuksen mahdollisuuksista uudistaa ajattelutapaamme mm. koulutuksen ja koulutuspoliittisten päätösten suhteen.

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Sukupuolentutkimus
Tohtoritutkija, KM, 
EEVA-MARIA KORHONEN
Korhonen.jpg
Esittelykuva1_Suvanto.jpg
Mediatuottaja,
SAMI HÄNNINEN
Kulttuurivoimala
- Culture Power Station ry / Visiokonsultit AY

Olen media-alan moniosaaja, jonka vahvimmat ilmaisun osa-alueet ovat video ja valokuva, lisäksi sävellän ja tuotan musiikkia. Omaan vuosien työkokemuksen niin media-alalta kuin sosiaali- ja terveysalalta, lähihoitajan työstä. Siksi koen, että suurin vahvuuteni on sosiaalisessa kanssakäymisessä mm.  kuvaustilanteissa. Tekniikka on vain työkalu ja taide syntyy ihmisten vuorovaikutuksesta. Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys näkyvät tuotannoissani vahvasti. 

www.visiokonsultit.fi

Sami-Hänninen-FIRE-KOLLEKTIIVI©️Sami_Hänninen - Kulttuurivoimala-Visiokonsultit.jpg
JukkaLehtonenkuva.jpeg
Vanhempi tutkija, dos. VTT,
JUKKA LEHTONEN
Oulun yliopisto, 
Kasvatustieteiden tiedekunta,
sukupuolentutkimus

Olen kasvatussosiologian dosentti ja työskentelen Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa FIRE-kollektiivissa ja tutkimushankkeessa ”Mapping, Making & Mattering: Arts and research-activism for addressing sexual harassment in pre-teen peer cultures”. Tutkimushankkeessa keskityn analysoimaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta peruskoulussa. Olen tutkinut sukupuolta ja seksuaalisuutta koulutuksen ja työelämän konteksteissa 1990-luvulta lähtien. Työskentelen myös Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. 

 

Lisää: Helsingin yliopiston tutkijaportaali  

Orcid

bottom of page