top of page
Päivi Jokinen (2022)
Pikkulukutaitojen posthumanistiset toimielmat: Ihmiskeskeisyyden ongelma ja lukutaidon uudelleenajattelun mahdollisuudet 
 

Mitä voitaisiin oppia maahanmuuttotaustaisten lasten perusopetukseen valmistavan opetuksen lukutaitotoiminnasta, kun lukutaito väistämättä muuttuu ihmislajin olemassaoloon vaikuttavan ilmastokatastrofin ajassa?

 

Väitöstutkimuksessa lukutaidon uudelleenajattelun pilkahduksia etsitään modernin kansallisvaltion, kirjahyllyn, mehiläisten, suon, koulupihan männyn, Nokia 6131 -matkapuhelinten sekä jalkapallon kanssa työskennellen.

Pikkulukutaidot operoivat totutun ihmiskeskeisen käsityksen liepeillä, väleissä ja marginaaleissa. Niiden johtolankana seurataan toppahousujen suhinan rytmikästä ääntä, jonka mukana tapahtuu siirtymä kognitiosta ruumiillisuuteen, affektiivisuuteen ja materiaalisuuteen.  

 

Performatiivinen kuva pikkulukutaitojen eläväisestä kuhinasta on tuotettu yhdessä taiteilija Anna Vuorisen kanssa. 

Toppahousujen suhina
00:00 / 01:43

Toppahousujen suhina

Kuva on toteutettu yhdessä taiteilija Anna Vuorisen kanssa.

bottom of page